Giỏ hàng: 0
Fanpage: /pinaco
Hotline: 1900 88 68 33

Thành tựu

Pinaco Được Bộ Công Thương Bình Chọn Doanh Nghiệp Xuất Khẩu Uy Tín Năm 2013

Ngày 23 tháng 5 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4603/QĐ-BCT về việc phê duyệt và công bố danh sách chính thức “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2013. PINACO (Công ty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam) vinh dự được nằm trong danh sách này.Chương trình Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Công Thương thực hiện từ năm 2004 đến nay. Đây là một trong các hoạt động xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tác nước ngoài tìm hiểu và xúc tiến giao thương với doanh nghiệp Việt Nam. Mục tiêu của hoạt động này là nhằm ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp xuất khẩu trong tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam và giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam với đối tác nước ngoài đồng thời nâng cao ý thức của doanh nghiệp trong việc xây dựng và bảo vệ uy tín của mình trong các hoạt động thương mại.

Để nhận được danh hiệu doanh nghiệp xuất khẩu uy tín, các doanh nghiệp phải đạt được các chỉ tiêu sau:

  • Doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp và có lãi trong 2 năm liên tiếp trước khi xét chọn.
  • Không vi phạm pháp luật Việt Nam.
  • Hoàn thành các nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.
  • Kim ngạch xuất khẩu trong 12 tháng liên tục tính đến thời điểm xét chọn đạt mức tối thiểu đối với từng nhóm hàng (với nhóm hàng của PINACO thì phải đạt tối thiểu 3 triệu USD, trong khi đó kim ngạch xuất khẩu của PINACO là gần 18 tiệu USD).

Vinh dự nhận được danh hiệu này, PINACO (Công ty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam) sẽ tiếp tục nỗ lực, phát triển công tác xuất khẩu trong thời gian tới để tiếp tục khẳng định vị trí của mình trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và thế giới.

Quyết định và danh sách các doanh nghiệp xuất khấu uy tín năm 2013 đính kèm: http://www.moit.gov.vn/Images/FileVanBan/_Q%C4%904603-BCT.pdf