Giỏ hàng: 0
Fanpage: /pinaco
Hotline: 1900 88 68 33

Giới thiệu

Công ty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam (PINACO) được thành lập từ năm 1976, cổ phần hóa năm 2004 (Mã chứng khoán: PAC). Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, PINACO tự hào là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm Pin - Ắc quy., xứng đáng với danh hiệu “Thương Hiệu Quốc Gia”.

Ban lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản Trị Công ty bao gồm các thành viên nhiều năm kinh nghiệm quản lý với trình độ chuyên môn và lý luận chính trị cao cấp.

ÔNG LÊ HOÀNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG LÊ VĂN NĂM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG TRẦN THANH VĂN

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG NGUYỄN VĂN CHUNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG SHINICHIRO OTA

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc bao gồm các thành viên nhiều năm kinh nghiệm quản lý với trình độ chuyên môn và lý luận chính trị chính trị cao cấp.

ÔNG LÊ VĂN NĂM

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM

ÔNG ĐÀO NGỌC MINH TIẾN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KINH DOANH

ÔNG NGUYỄN ĐIỀN PHƯỚC CHÂN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát có ba (03) thành viên gồm: 1 Trưởng Ban Kiềm Soát và 2 Thành Viên Ban Kiểm Soát. Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

BÀ NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

BÀ TRẦN THỊ KIỀU LY

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Vũ Thị Mai Nhung

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT