Giỏ hàng: 0
Fanpage: /pinaco
Hotline: 1900 88 68 33

Dành cho cổ đông

Năm 2004, PINACO được cổ phần hóa, đánh dấu bước ngoặt lớn trên con đường phát triển của mình. Cũng từ đó mối quan hệ gắn bó với các cổ đông được thể hiện mạnh mẽ và đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của PINACO. PINACO cam kết sẽ luôn đồng hành cùng các cổ đông, minh bạch công khai thông tin, duy trì và nâng cao các kênh đối thoại mở với cổ đông, tổ chức hoạt động sản xuất & kinh doanh an toàn, chất lượng, hiệu quả trên cơ sở cân đối hài hòa giữa lợi ích của cổ đông, lợi ích của khách hàng và sự phát triển của đất nước.