Giỏ hàng: 0
Fanpage: /pinaco
Hotline: 1900 88 68 33

Tin tức

Bên cạnh các chương trình khuyến mãi - hỗ trợ người tiêu dùng, PINACO thường xuyên tổ chức các hoạt động vì sự phát triển của xã hội và cộng đồng. Thêm vào đó, PINACO luôn xem bảo vệ môi trường vừa là nhiệm vụ vừa là trách nhiệm. Tất cả các hoạt động này đã tạo nên một PINACO vững mạnh ngày hôm nay, xứng đáng với danh hiệu “Thương Hiệu Quốc Gia” duy nhất trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm Pin - Ắc quy của Việt Nam.

Tin thị trường và ngành

PINACO tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Sáng ngày 20/4/2019, PINACO tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 tại Nhà khách Phương Nam (Tp. Hồ Chí Minh) với sự tham dự của 276 Cổ đông đại diện sở hữu cho 33.535.442 cổ phần, đạt tỷ lệ 72,16% cổ phần có quyền biểu quyết.
 
Toàn cảnh Đại hội
 
Đại hội đã được nghe Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019; Ông Trần Thanh Văn – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019; Ông Nguyễn Duy hưng – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. Theo đó, năm 2018 tiếp tục là một năm kinh doanh thành công của PINACO với Doanh thu tăng 14,3% so với cùng kỳ và Lợi nhuận sau thuế bằng 116,3% lợi nhuận sau thuế năm 2017. Tin tưởng vào sự phát triển trong tương lai của Công ty, các cổ đông đã nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
 
Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Đại hội
 
Ông Trần Thanh Văn – Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại Đại hội
 
Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Bà Lương Thị Anh Đào đồng thời tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Kết quả, Ông Lê Văn Năm – Phó Tổng giám đốc Công ty đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 20/4/2019.
Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử tại Đại hội
 
Sau khi phúc đáp những ý kiến của các cổ đông, Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình và báo cáo gồm: Tờ trình thông qua mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến mức thù lao năm 2019; Tờ trình thông qua phương án trích Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng và phúc lợi và quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2018; Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch kiểm soát năm 2019.
Các cổ đông có ý kiến phát biểu tại Đại hội
 
Kết luận tổng kết Đại hội, ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho biết: “Sau thời gian tập trung làm việc, Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chúng tôi ghi nhận những ý kiến đóng góp và chia sẻ của các cổ đông cho kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty sẽ nỗ lực khắc phục những mặt còn hạn chế trong năm 2018 cũng như phát huy hơn nữa những điểm mạnh đã thực hiện được, tạo tiền đề cho kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 được tốt hơn, đem lại lợi ích cho cổ đông”.
Ông Lê Văn Năm – Phó Tổng giám đốc Công ty (đứng giữa) trúng cử thành viên Hội đồng quản trị
 
Kết thúc Đại hội, thay mặt Ban Thư ký, Ông Nguyễn Quang Tuấn đã trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, với 100% số phiếu tán thành.