Giỏ hàng: 0
Fanpage: /pinaco
Hotline: 1900 88 68 33

Chất lượng

Chứng chỉ chất lượng về hàng hóa của Philippines

Để đạt được chứng nhận này, PINANCO đã trải qua đợt đánh giá độc lập của bên thứ 3. Khi đạt chứng nhận này hàng hóa của PINACO xuất vào thị trường Philippines được thông qua các hàng rào kỹ thuật, không phải kiểm tra trước khi nhập khẩu vào Philippies.