Video Clips

Với những thành tựu và đóng góp của mình PINACO đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân Huy chương và danh hiệu cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Nhất - Nhì - Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất - Nhì - Ba.

Tiếp nối Tin Yêu

Tiếp nối Tin Yêu

Ắc quy Đồng Nai thế hệ mới dùng cho xe gắn máy