Giỏ hàng: 0
Fanpage: /pinaco
Hotline: 1900 88 68 33

Môi trường

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001

Hai đơn vị trực thuộc PINACO là Xí nghiệp Ắc Quy Đồng Nai thuộc Khu công nghiệp Biên Hòa I và Xí Nghiệp Ắc Quy Đồng Nai 2 được đặt tại Khu Công nghiệp Vinatex Nhơn Trạch Tỉnh Đồng Nai đã được tổ chức chứng nhận quốc tế BVC (Bureau Veriras Vietnam) đánh giá và chứng nhận đạt sự phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001: phiên bản hiện hành.

Chứng chỉ ISO 14001 là chứng nhận về hệ thống quản lý môi trường giúp kiểm soát sản xuất và các hoạt động khác trong điều kiện gây ảnh hưởng đến môi trường là thấp nhất và trong mức độ cho phép. Để đạt được điều đó, ngoài việc tuân thủ đúng và đầy đủ các yêu cầu hiện hành về môi trường của pháp luật Việt Nam, công ty phải thiết lập một hệ thống quản lý có hiệu lực nhằm kiểm soát các vấn đề về môi trường diễn ra tương thích với các yếu tố gây ảnh hưởng đến môi trường. Đào tạo, huấn luyện để mỗi người lao động nhận thức được tại nơi làm việc của mình cần phải kiểm soát những gì để hạn chế thấp nhất yếu tố gây ảnh hưởng đến môi trường…

Việc đạt được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001 đã minh chứng cho sự cam kết của Lãnh đạo PINACO với khách hàng và các bên quan tâm về việc bảo vệ môi trường và thực hành sản xuất Xanh– sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm gắn liền với bảo vệ môi trường.