Giỏ hàng: 0
Fanpage: /pinaco
Hotline: 1900 88 68 33

Hỗ trợ khách hàng

Huớng dẩn sử dụng ắc quy CMF

1.    Bảo quản ắc quy khi chưa sử dụng:

 • Store in a cool, dry place.
 • Do not remove the pile guard cap.
 • The battery is checked and serviced as part 4 monthly after every 4 months of storage.

2.    Hướng dẫn sử dụng ban đầu:

 • Tháo các đầu chụp bảo vệ cọc.
 • Làm sạch đầu cọc, đầu nối và bôi một lớp mỏng mỡ bò lên đầu cọc.
 • Nối dây (+) của nguồn vào cọc (+) cũa ắc quy trước, nối dây (-) của nguồn vào cọc (-) của ắc quy sau. Đảm bảo đầu nối vào cọc thích hợp và chắc chắn.

     Chú ý :

     Đê  ắc quy được sử dụng tốt nhất, nên kiểm tra điện thế ắcquy trước khi sử dụng để nạp điện bổ sung như ở phần 4.

 

3.    Hướng dẫn bảo dưỡng ắc quy trong quá trình sử dụng:

 • Luôn giữ ắc quy sạnh và khô
 • Luôn kiểm tra điện thế của nguồn từ máy phát của ôtô. Điện thế nguồn không được vượt quá 14.4v
 • Khi ngưng sử dụng và lưu giữ ắc quy trong thời gian dài, ắc quy phải được nạp no và hàng tháng ắcquy  được kiểm tra và nạp bảo dưỡng như phần 4.

 

4.    Hướng dẫn nạp điện bổ sung:

Nếu điện thế ắc quy nhỏ hơn hoặc bằng 12.5v thì tiến hành nạp bổ sung. Nạp với dòng điện bằng 1/10 dung lượng danh định của ắc quy, ví dụ: bình có dung lượng danh định là 60Ah thì dòng nạp bổ sung là 6A và thời gian nạp theo bảng sau:

Điện thế (v)

Thời gian nạp bổ sung(h)

12.4  

4.0

12.3

5.2

12.2

6

12.1

7.5

12.0

8.

 

5.    Hướng dẫn an toàn khi sử dụng ắc quy:

 • Không để cực (+) và cực (-) của ắc quy nối tắt với nhau.
 • Quá trình nạp điện cho ắc quy sẽ tạo ra các khí gây cháy nổ, khi nạp điện  phải đặt ắc quy nơi thoáng khí và tránh xa các nguồn lửa hoặc nguồn phát sinh tia lửa điện
 • Khi tháo ắc quy để thay mới hoặc bảo dưỡng thì làm ngược lại với khi lắp vào, nghĩa là tháo cọc (-) trước và tháo cọc (+) sau.  
 • Để ắc quy tránh xa tầm tay trẻ em.