Giỏ hàng: 0
Fanpage: /pinaco
Hotline: 1900 88 68 33

Chất lượng

Chứng nhận chất lượng ISO 9001 phiên bản hiện hành

PINACO đã  được chứng nhận phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 từ năm 2002 và tiếp tục duy trì đến thời điểm hiện tại là ISO 9001 phiên bản hiện hành cho tất cả các phòng ban và Xí nghiệp trực thuộc.

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 đã mang lại những lợi ích cụ thể cho PINACO như: Các bước công việc được chuẩn hoá và viết thành quy trình rõ ràng, nhất quán; Toàn bộ các công đoạn của quá trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ từ khâu kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào đến quá trình đóng gói, giao hàng; Định kỳ đánh giá nhà cung cấp và đưa ra những kiến nghị cải tiến để đảm bảo chất lượng của nguyên vật liệu luôn ổn định; Các yêu cầu của khách hàng được ghi nhận, đánh giá và đo lường định kỳ để đảm bảo luôn lắng nghe và giải quyết kịp thời…

Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 là một trong những giải pháp quản lý căn bản nhất cho quá trình hướng đến hoàn thiện dần hệ thống quản lý chất lượng của PINACO. Qua đó, đáp ứng yêu cầu và mong đợi ngày càng cao của khách hàng trong và ngoài nước.