Video Clips

Với những thành tựu và đóng góp của mình PINACO đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân Huy chương và danh hiệu cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Nhất - Nhì - Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất - Nhì - Ba.

PINACO - Với niềm tin vững chắc, mọi ước mơ đều có thể trở thành sự thật

PINACO - Với niềm tin vững chắc, mọi ước mơ đều có thể trở thành sự thật