Video Clips

Với những thành tựu và đóng góp của mình PINACO đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân Huy chương và danh hiệu cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Nhất - Nhì - Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất - Nhì - Ba.

PINACO - 40 năm tiếp nối niềm tin

PINACO - 40 năm tiếp nối niềm tin

Kỷ niệm 40 năm thành lập PINACO 19/04/1976 - 19/04/2016