Video Clips

Với những thành tựu và đóng góp của mình PINACO đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân Huy chương và danh hiệu cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Nhất - Nhì - Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất - Nhì - Ba.

QC - Ắc quy khởi động hệ sinh thái

QC - Ắc quy khởi động hệ sinh thái

Ắc quy PINACO- Khởi động sức sống mãnh liệt cho mỗi động cơ. Khởi động mạnh cùng PINACO