Video Clips

Với những thành tựu và đóng góp của mình PINACO đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân Huy chương và danh hiệu cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Nhất - Nhì - Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất - Nhì - Ba.

Video Clips

INFO TV - PINACO đạt chứng nhận Q1

01/01/1970  -   9370
Truyền hình dưa tin trên kênh INFO TV về việc PINACO đạt chứng nhận Q1 của FORD.